Οι πόρτες της
Νέας Δημοκρατίας
είναι ανοιχτές

Στελεχώνουμε τις Γραμματείες της ΝΔ
με μέλη και πολίτες που θέλουν να
προσφέρουν. Θέλεις να συμμετέχεις;
Λεπτομέρειες
Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο
Της γραμματείας που θέλεις να συμμετέχεις
Οι Γραμματείες είναι όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης, με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση και συντονισμό των αντίστοιχων τομέων τους.
Οι Γραμματείες είναι όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης, με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση και συντονισμό των αντίστοιχων τομέων τους.